Tickets für die Kia Metropol Arena Nürnberg

The BossHoss - Electric Horsemen Tour 2023 Freitag, 29.09.2023 | 19:30 Kia Metropol Arena | Am Tillypark 9, 90431 NÜRNBERG

The BossHoss - Electric Horsemen Tour 2023 Freitag, 29.09.2023 | 19:30 Kia Metropol Arena | Am Tillypark 9, 90431 NÜRNBERG

63,75 €

  • verfügbar
  • 1 - 3 Tage Lieferzeit1

Snooker: European Masters 2023 - Tagesticket Dienstag, 22.08.2023 Kia Metropol Arena | Am Tillypark 9, 90431 NÜRNBERG

freie  Platzwahl

Snooker: European Masters 2023 - Tagesticket Dienstag, 22.08.2023 Kia Metropol Arena | Am Tillypark 9, 90431 NÜRNBERG

68,75 €

  • verfügbar
  • 1 - 3 Tage Lieferzeit1

Snooker: European Masters 2023 - 1. Session Dienstag, 22.08.2023 | 11:00 Kia Metropol Arena | Am Tillypark 9, 90431 NÜRNBERG

freie Platzwahl

Snooker: European Masters 2023 - 1. Session Dienstag, 22.08.2023 | 11:00 Kia Metropol Arena | Am Tillypark 9, 90431 NÜRNBERG

31,35 €

  • verfügbar
  • 1 - 3 Tage Lieferzeit1

Snooker: European Masters 2023 - 2. Session Dienstag, 22.08.2023 | 15:30 Kia Metropol Arena | Am Tillypark 9, 90431 NÜRNBERG

freie Platzwahl

Snooker: European Masters 2023 - 2. Session Dienstag, 22.08.2023 | 15:30 Kia Metropol Arena | Am Tillypark 9, 90431 NÜRNBERG

31,35 €

  • verfügbar
  • 1 - 3 Tage Lieferzeit1

Snooker: European Masters 2023 - 3. Session Dienstag, 22.08.2023 | 20:00 Kia Metropol Arena | Am Tillypark 9, 90431 NÜRNBERG

freie Platzwahl

Snooker: European Masters 2023 - 3. Session Dienstag, 22.08.2023 | 20:00 Kia Metropol Arena | Am Tillypark 9, 90431 NÜRNBERG

31,35 €

  • verfügbar
  • 1 - 3 Tage Lieferzeit1